Kosovo: Published Pieces

Thaçi Op-Ed: Peaceful Border Correction Serbia Only Way to Kosovo’s Political Future
EU Membership as Part of Kosovo Deal
Serbia-Kosovo Meeting: Talking Without Talking
Kosovo-Serbia Border Territorial Swap

Advertisements